تشکیل کمیسیون مبارزه با آزار جنسی در سینما / پایان فرهنگ سکوت

سینماپرس: چند ماه پیش و پس از مطرح شدن نخستین ادعاهای آزار جنسی علیه هاروی واینستین، یک تهیه‌کننده هالیوودی پیشنهاد

Read more