اعتراض هنرمندان ایرانی به سانسور «حسین پاکدل» در صدا و سیما

حذف تصاویر و نام «حسین پاکدل» هنرمند سرشناس ایرانی از تیزر یا آنونس های تبلیغاتی فیلم «خانه کاغدی» در صدا

Read more