«چوگان ایرانی» و «کمانچه» از ارزیابی یونسکو گذشت

پرونده ثبت جهانی چوگان    فرهاد نظری در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: پرونده ثبت جهانی «چوگان بازی سوار بر

Read more